מחשבונים

מחשבון גדילה   מחשבון הריון
 

כתובת הדוא"ל שלכם:


הודעות אחרונות מהפורום

 

נשים > אבהות וגירושין

מי ראה את הילדים שלי? על הפרת הסדרי ראייה בגירושין

מאת: עו''ד מיה לוי | פורסם: 9/8/2015
מי ראה את הילדים שלי? על הפרת הסדרי ראייה בגירושין

מה קורה כאשר אמהות מפרות הסדרי הראייה לאחר גירושין? מה יכולים האבות לעשות? ומה אומר על כך החוק?

אבי (שם בדוי), חבר ילדות שלי, גרוש ואב לשניים, פנה אליי לא מזמן כשהוא חסר אונים. גרושתו, אשר קיבלה משמורת על הילדים, איננה מאפשרת לו לראות אותם, זאת חרף קיומם של הסדרי ראייה אשר נקבעו בהסכם הגירושים. נרגש ונרעש מספר לי אבי על התירוצים השונים והמשונים בהם עושה גרושתו שימוש ועל כי אינה בוחלת בדבר, משל הייתה המטרה מקדשת את האמצעים. 

 
לאור היכרותי רבת השנים עם אבי, לא היה לי ספק כי את המזונות הוא משלם טבין ותקילין, כך שלא יכולתי שלא לתהות ביני לבין עצמי מהי המטרה למעשה, מה עומד מאחורי התנהגותה זו של האם, האמנם נקמנות גרידא? האמנם השאיר הליך הגירושין משקעים כה כבדים בין בני הזוג עד כי נאלצים לעשות שימוש בילדיהם ככלי לניגוח ומיקוח?
 
אין חולק על כך כי קיימת חשיבות רבה בקיומן של הסדרי הראייה כתקנם וכסדרם, בראש ובראשונה למען הילדים. למרבה הצער, הסיפור של אבי הנאלץ להתמודד עם אם משמורנית המפרה את הסדרי הראייה, הוא אף הסיפור של מספר לא קטן של אבות, מדובר בתופעה רווחת ושכיחה למדי במדינת ישראל בפרט ובעולם ככלל. 
 
כך, בהתאם לאמור בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962 ובשילוב המלצתו של פקיד הסעד נקבעת המשמורת על הילדים בהסכם הגירושין. ברוב המקרים האם מקבלת משמורת ואילו לגבי האב נקבעים הסדרי ראייה אלו ואחרים. הבעיה מתחילה עם "סרבנותה" של האם להתיר את המפגשים בין האב לילדים. סרבנות זו איננה נובעת בהכרח מהעובדה שהאב לא משלם מזונות, אלא כמו במקרה של אבי, יחס המשטמה שחשה האם כלפי האב הוא המהווה את הגורם. במצב דברים זה נותרים אבות רבים לעמוד בפני שוקת שבורה, חסרי אונים ומתוסכלים. 


יש לכם שאלה בנושא משפטי? עו"ד מיה לוי מחכה לכם בפורום המשפטי שלנו - למעבר לחצו כאן

 
 
אם כך, מה הפתרון? 
 
צעד ראשון הוא כמובן פנייה לפקיד הסעד המטפל במשפחה לקבלת סיוע ראשוני, אלא שלרוב, לאור העובדה שסמכויותיו של פקיד הסעד הינן מוגבלות, ספק רב אם בכך תיפתר הבעיה. 
 
על כן, דרך המלך הינה כמובן להפעיל את פקודת ביזיון בית משפט, דהיינו, על האב הנפגע לפנות לבית המשפט או בית הדין הרבני אשר קבעו את הסדרי הראייה ולדרוש הימנם כי יטילו על האם המפרה קנס כספי ו/או מאסר בשל אי קיום פסק הדין או הוראת בית המשפט/בית הדין הרבני בעניין הסדר הראייה. בשורה של פסקי דין בהם עתרו אבות לפי פקודת ביזיון בית המשפט הטילו אלו על האם המפרה קנסות בסכומים שאינם מבוטלים, לעיתים אף באמצעות קיזוזם מכספי המזונות המגיעים לה מהאב. בחלק מן המקרים אף הגדילו בתי המשפט לאיים על האם המפרה כי במידה ותמשיך לסכל את המפגשים שהרי היא מסתכנת באיבוד המשמורת. 
 
בפסק דין תמ"ש 023690/03 פנה האב הנפגע לבית המשפט במסגרת פקודת ביזיון בית משפט בטענה כי האם מפרה את הסדרי הראייה שנקבעו. האם מנגד טענה כי הבת היא אשר מסרבת להיפגש עם האב ולכן אין להטיל עליה כל אחריות ו/או אשמה. בית המשפט לא קיבל טענה זו של האם וקבע באופן חד משמעי כי על האם שהינה ההורה המשמורן, היה להפעיל את מלוא  סמכותה ההורית ולא ליתן לקטינה לקבוע את סדר יומה בכל הנוגע לפגישותיה עם האב, כשם שאינה עושה כן בכל הקשור לביקורים בבית הספר או אצל הרופא. בית המשפט הוסיף וקבע כי על כל ביקור קבוע אשר לא יתקיים בין האב לביתו תחויב האם בקנס של 500 שקלים. 
 
יצוין כי במקביל יכול האב להגיש נגד האם המפרה תלונה במשטרה. יש לקחת בחשבון כי תלונה כאמור יכולה להוביל במקרים קיצוניים אף להגשת כתב אישום כנגד האם, אך לעיתים יש בה כשלעצמה כדי להוות אמצעי לחץ יעיל ומרתיע.  
 
אפשרות נוספת העומדת בפני האב היא להגיש תביעה נזיקית במסגרתה יתבע את האם על הנזקים שנגרמו לו ערב סרבנותה הקונסיסטנטית בקיום הסדרי הראייה שנקבעו, בין אם מכוח עוולת הרשלנות ובין אם מכוח הפרת חובה חקוקה. דרך זו אינה דרך המלך אך בתי המשפט מגלים בשנים האחרונות נכונות מה בקבלת תביעות כאמור ואף פוסקים לטובת האב פיצויי כספיים בסכומים נכבדים למדי. 
 
דוגמא לכך ניתן לראות בפסק דין תמ"ש 13993/02, שם קבע בית המשפט כי האם אשר מנעה מפגשים בין האב לילדתו הקטינה נהגה ברשלנות, שכן הדבר עלול לפגוע בקשר ההורי ואף להוביל לניתוקו וכי בהעדר סיבה מוצדקת על האם לאפשר קשר נורמטיבי בין האב לבתו. בנוסף, קבע בית המשפט כי האם אף הפרה חובה חקוקה, בכך שפעלה בניגוד להחלטת בימ"ש, שהסדירה את מועדי הביקורים בין האב לבתו. סופו של דבר חויבה האם לשלם לאב פיצוי כספי בסך של 10,000 שקלים. 
 
יש לזכור כמובן כי ניתן בין היתר אף לכלול בהסכם הגירושים סנקציה כספית כאמור, כך שעל כל ביקור שאותו תסרב האם לקיים תשלם לאב פיצוי כספי בגובה עליו יסכמו ההורים ביניהם. סעיפי סנקציה אלו אמורים להרתיע את האם מלהגיע למצב של סרבנות מלכתחילה, אלא שהמציאות מוכיחה אחרת וגם במקרים בהם נכללים סעיפי סנקציה בהסכמי גירושים, מפרות האימהות את הסדרי הראייה שנקבעו. יחד עם זאת קשה לאמוד את אחוזי ההפרה, לכן, לדידי, כדאי מאוד לכלול סעיפי סנקציה בהסכמי הגירושין ואף לקבוע בצדם סכומי פיצוי גבוהים. במקרה הגרוע ביותר - לא יחזיקו מים, במקרה הטוב ביותר, יהא בהם כדי להרתיע את האם המפרה, ואם כך, אין מה להפסיד.
 
משכלו כל הקיצין ותמו כל האמצעים, יכול האב לפנות לבית המשפט למשפחה בתביעה לקבלת משמורת על הילדים, זאת לרוב ייעשה מקום בו התנהלותה של האם חורגת מזו של הסרבנית ה"רגילה", בין היתר במקרים בהם הילדים הפכו סרבניים כלפי האב בעטיה של התנהגות האם. 
 
הצעת חוק אכיפת הסדרי ראייה
 
למען הצגת התמונה בשלמותה יצוין כי בשנת 2010 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אכיפת הסדרי ראייה, התש"ע -  2010. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי המטרה הינה ליתן בידי בית המשפט סנקציות משמעותיות וחריפות בכדי לאפשר לו לאכוף קיום הסדרי ראייה מבלי לפגוע בטובת הקטין, זאת בין היתר על ידי חיוב ההורה המפר בתשלום פיצוי כספי. הורה אשר יפר את הסדרי הראייה באופן מכוון ופוגעני יחויב בפיצוי ההורה האחר בגין הנזקים שנגרמו לו עקב ההפרה, כמו גם יחויב בתשלום פיצויים עונשיים אשר יופקדו בקרן לטובת הקטין בלבד, זאת מקום בו מדובר בהפרה חוזרת ונשנית. 
 
סיכומו של דבר
 
חשוב לזכור כי יש לנקוט בכל אמצעי חוקי המנוי לעיל בכובד ראש, תוך התחשבות בראש ובראשונה בטובת הילד ורווחתו האישית. לעיתים הליך הגירושין של ההורים מותיר את הילדים תקועים בין הפטיש לסדן, והם הופכים כלי ניגוח בידי הורה אחד כלפי משנהו. יש לזכור כי הסדרי הראייה הינם זכות הניתנת לילד ולא להורה, וכי חוק הכשרות והאפוטרופסות מטיל על ההורה החובה להיפגש עם ילדו ולדאוג לצרכיו, כמו גם לנהוג לטובתו כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין. על כן, על האב הנפגע כמו גם על האם המשמורנית לפעול למען טובת הילדים ולכלכל צעדיהם במתינות ובאופן מושכל. לרוב, מודה, מדובר במשימה לא פשוטה, מנגד, חשבו מהו המחיר אשר נדרשים ילדיכם לשלם, אין ספק כי מדובר במחיר גבוה, לעיתים אף גבוה מאוד.  

יש לכם שאלה? שלחו לנו והכותבים שלנו יענו.

 

רוצים לדבר על זה בפורום? לחצו כאן